اقتصادنیوز: قیمت درهم امروز نسبت به روز قبل رشد را تجربه کرد.

اقتصادنیوز: قیمت درهم امروز نسبت به روز قبل رشد را تجربه کرد.