در هفته سپری شده، رشد قیمت به « کوییک معمولی» ، « پژو 206 تیپ 5 » ، « سمند LX» اختصاص داشت.

در هفته سپری شده، رشد قیمت به « کوییک معمولی» ، « پژو 206 تیپ 5 » ، « سمند LX» اختصاص داشت.