بازار خودرو امروز به نوسان اندک نرخ دلار توجهی نکرد و منتظر تغییرات روزهای آینده در بازار ماند.

بازار خودرو امروز به نوسان اندک نرخ دلار توجهی نکرد و منتظر تغییرات روزهای آینده در بازار ماند.