بررسی ها نشان می دهد که محصولات سایپا امروز رشد یک تا چهار میلیون تومانی در بازار داشته اند و «کوییک معمولی» هم با رشد 4 میلیون، 180 میلیون تومان در بازار قیمت گذاری شد….

بررسی ها نشان می دهد که محصولات سایپا امروز رشد یک تا چهار میلیون تومانی در بازار داشته اند و «کوییک معمولی» هم با رشد 4 میلیون، 180 میلیون تومان در بازار قیمت گذاری شد.