از میان خودروهای پرتیراژ امروز قیمت 206صندوقدار 266 میلیون تومان و سمند LX با موتور EF7 نیز بدون تغییر در بازار 248 میلیون تومان بود.

از میان خودروهای پرتیراژ امروز قیمت 206صندوقدار 266 میلیون تومان و سمند LX با موتور EF7 نیز بدون تغییر در بازار 248 میلیون تومان بود.