امروز قیمت «سورن پلاس» رشد 3 میلیون تومانی را در بازار ثبت کرد و به 315 میلیون تومان رسید.

امروز قیمت «سورن پلاس» رشد 3 میلیون تومانی را در بازار ثبت کرد و به 315 میلیون تومان رسید.