امروز «پژو 206 تیپ 5» افزایش 2 میلیونی در بازار داشت و قیمت آن به 300 میلیون تومان رسید.

امروز «پژو 206 تیپ 5» افزایش 2 میلیونی در بازار داشت و قیمت آن به 300 میلیون تومان رسید.