قیمت بیت کوین امروز روی 50 هزار و 226 دلار قرار داشت و سرمایه این بازار به 944 میلیارد دلار رسید.

قیمت بیت کوین امروز روی 50 هزار و 226 دلار قرار داشت و سرمایه این بازار به 944 میلیارد دلار رسید.