اقتصادنیوز: قیمت بیت کوین عصر امروز 50 هزار و 838 دلار گزارش شد و تغییراتی مثبت را نسبت به 24 ساعته و 7 روز گذشته به ثبت رسانده است.

اقتصادنیوز: قیمت بیت کوین عصر امروز 50 هزار و 838 دلار گزارش شد و تغییراتی مثبت را نسبت به 24 ساعته و 7 روز گذشته به ثبت رسانده است.