اقتصادنیوز: قیمت بیت کوین در 24 ساعت گذشته تغییراتی منفی را به ثبت رسانده است.

اقتصادنیوز: قیمت بیت کوین در 24 ساعت گذشته تغییراتی منفی را به ثبت رسانده است.