رییس اتحادیه مرکزی میوه و تره‌بار تهران گفت: البته هر ساله قیمت هویج به دلیل کاهش تولید در فصل تابستان و مختص شدن تولید ان در برخی مناطق اندکی افزایش می یابد اما امسال رشد قیمتی چشمگیری داشته که پس از طی چند روز روند کاهشی به خود گرفته است….

رییس اتحادیه مرکزی میوه و تره‌بار تهران گفت: البته هر ساله قیمت هویج به دلیل کاهش تولید در فصل تابستان و مختص شدن تولید ان در برخی مناطق اندکی افزایش می یابد اما امسال رشد قیمتی چشمگیری داشته که پس از طی چند روز روند کاهشی به خود گرفته است.