طبق تحقیقی که توسط رسانه «تحلیل بازار» صورت گرفته، قیمت تقریبی یک متر خانه در مناطق مختلف تهران به دست آمده که در اینفوگرافیک زیر می‌توانید آن را ببینید….

طبق تحقیقی که توسط رسانه «تحلیل بازار» صورت گرفته، قیمت تقریبی یک متر خانه در مناطق مختلف تهران به دست آمده که در اینفوگرافیک زیر می‌توانید آن را ببینید.