فیفا تصمیم دارد قوانین جدیدی را در مسابقات فوتبال سال‌های آینده اجرا کند.

فیفا تصمیم دارد قوانین جدیدی را در مسابقات فوتبال سال‌های آینده اجرا کند.