تمام زندگی خود را وقف ترویج فرهنگ و دانش کشور کرد. مرحوم «حسین‌علی البرز» بنیان‌گذار وقف علمی کشور بود؛ همان مردی که گفته بود: «برای دخترانم ارث باارزش‌تری باقی گذاشته‌ام و آن دانش و انسانیت است.» یادگار ماندگار او «بنیاد البرز» هنوز هم دلگرمی دانش‌آمو…

تمام زندگی خود را وقف ترویج فرهنگ و دانش کشور کرد. مرحوم «حسین‌علی البرز» بنیان‌گذار وقف علمی کشور بود؛ همان مردی که گفته بود: «برای دخترانم ارث باارزش‌تری باقی گذاشته‌ام و آن دانش و انسانیت است.» یادگار ماندگار او «بنیاد البرز» هنوز هم دلگرمی دانش‌آموزان و دانشجویان ممتاز است.