تیم ملی فوتسال عراق با سرمربی ایرانی خود به عنوان قهرمانی مسابقات کشور های غرب آسیا دست یافت.

تیم ملی فوتسال عراق با سرمربی ایرانی خود به عنوان قهرمانی مسابقات کشور های غرب آسیا دست یافت.