پاری‌سن‌ژرمن با ۳ گل موفق به شکست نانت شد تا در سوپرجام فرانسه یک مرتبه دیگر جام را بالای سر ببرد.

پاری‌سن‌ژرمن با ۳ گل موفق به شکست نانت شد تا در سوپرجام فرانسه یک مرتبه دیگر جام را بالای سر ببرد.