تهران- ایرنا- بازیکن اسبق تیم پرسپولیس گفت: فدراسیون خاصی داریم که یا خیلی آرام حرکت می‌کند یا بسیار با عجله. از سوی دیگر با توجه به…

تهران- ایرنا- بازیکن اسبق تیم پرسپولیس گفت: فدراسیون خاصی داریم که یا خیلی آرام حرکت می‌کند یا بسیار با عجله. از سوی دیگر با توجه به…