اکوایران: ناظران می گویند سفر بایدن به خاورمیانه نه موفقیت بزرگی برایش به همراه داشت و نه شکستی را برای کاخ سفید رقم زد. این سفر حتی نتوانست روابط استراتژیک تاریخی ایالات متحده و عربستان را هم احیا کند….

اکوایران: ناظران می گویند سفر بایدن به خاورمیانه نه موفقیت بزرگی برایش به همراه داشت و نه شکستی را برای کاخ سفید رقم زد. این سفر حتی نتوانست روابط استراتژیک تاریخی ایالات متحده و عربستان را هم احیا کند.