رکنا ورزشی: سرمربی تیم فوتبال خوزستان، نام صالح حردانی را از لیست تیمش خط زد.

رکنا ورزشی: سرمربی تیم فوتبال خوزستان، نام صالح حردانی را از لیست تیمش خط زد.