قلعه، کاخی است که معمولا دارای استحکامات نظامی نیز می‌باشد.معمولا پادشاهان در آن سکونت دارند این بنا ها معمولا خندق یا حساری به دور خود دارند ودر آن سربازان وسپاهیانی برای حفاظت از حاکم در آن وجود دارند برروی برج های آن نیزکماندارانی هستند. شهرستان شهریار به واسطه بافت قدیمی و باستانی خود چندین قلعه […]

قلعه، کاخی است که معمولا دارای استحکامات نظامی نیز می‌باشد.معمولا پادشاهان در آن سکونت دارند این بنا ها معمولا خندق یا حساری به دور خود دارند ودر آن سربازان وسپاهیانی برای حفاظت از حاکم در آن وجود دارند برروی برج های آن نیزکماندارانی هستند.

شهرستان شهریار به واسطه بافت قدیمی و باستانی خود چندین قلعه قدیمی را در خود جای داده که به اسامی ذیل می باشند.

قلعه احمد آباد

قلعه حجت آباد

قلعه محمود آباد

قلعه حسین آباد

قلعه و مسجد چهار باغ

قلعه پامبوخلی

قلعه زرین آباد

قلعه گبری

قلعه ارغش آباد

قلعه احمد آباد

قلعه حجت آباد

قلعه محمود آباد

قلعه صالح آباد

قلعه چهل دختر

 قلعه فرامرز

قلعه حسین آباد

قلعه دهشاد

لازم به ذکر میباشد تعدادی از این قلعه های تاریخی در شهرستان ملارد واقع شده است.
شهرستان ملارد در گذشته یکی از بخش های شهرستان شهریار بوده است.