سرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال احضار شد.

سرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال احضار شد.