امیر قلعه‌نویی در حاشیه اولین تمرین با تیم ملی فوتبال ایران به دعوت نشدن مهدی قایدی واکنش نشان داد.

امیر قلعه‌نویی در حاشیه اولین تمرین با تیم ملی فوتبال ایران به دعوت نشدن مهدی قایدی واکنش نشان داد.