سرمربی جدید تیم ملی ایران از ساعت ۱۴ در جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال شرکت می‌کند.

سرمربی جدید تیم ملی ایران از ساعت ۱۴ در جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال شرکت می‌کند.