سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: باید بازیکن‌سالاری را تقویت کرده و به آن قوت ببخشیم اما بازیکن‌محوری نداشته باشیم!

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: باید بازیکن‌سالاری را تقویت کرده و به آن قوت ببخشیم اما بازیکن‌محوری نداشته باشیم!