استاندارد وضع شده حاکم بر صنعت خودروسازی جهان، سبب این شده که خودروسازان پیشرانه‌هایی با حجم موتور پایین و تعداد سیلندر کمتر را جایگزین پیشرانه‌های حجیم و تعداد سیلندر بالا کنند….

استاندارد وضع شده حاکم بر صنعت خودروسازی جهان، سبب این شده که خودروسازان پیشرانه‌هایی با حجم موتور پایین و تعداد سیلندر کمتر را جایگزین پیشرانه‌های حجیم و تعداد سیلندر بالا کنند.