تولیدکننده بزرگ شیر خشک در ایالات‌متحده با نهادهای نظارتی در مورد شروع مجدد تولید به توافق رسید.

تولیدکننده بزرگ شیر خشک در ایالات‌متحده با نهادهای نظارتی در مورد شروع مجدد تولید به توافق رسید.