ایلنا: وزیر نفت اعلام کرد که مشترکان پرمصرف گاز درسال جاری یارانه دریافت نمی کنند.

ایلنا: وزیر نفت اعلام کرد که مشترکان پرمصرف گاز درسال جاری یارانه دریافت نمی کنند.