درخواست برای قطع اینترنت هنگام برگزاری امتحانات نهایی سال گذشته نیز مطرح شده بود که اجرایی نشد.
The post قطع اینترنت برای برگزاری امتحانات نهایی تکذیب شد appeared first on دیجیاتو.

درخواست برای قطع اینترنت هنگام برگزاری امتحانات نهایی سال گذشته نیز مطرح شده بود که اجرایی نشد.

The post قطع اینترنت برای برگزاری امتحانات نهایی تکذیب شد appeared first on دیجیاتو.