خبرگزاری رویترز در گزارشی به بررسی احتمالات درباره پیش نویس قطعنامه آمریکا درباره تحریم تسلیحاتی ایران پرداخته و می‎گوید موفقیت این قطعنامه در شورای امنیت بعید به نظر می رسد….

خبرگزاری رویترز در گزارشی به بررسی احتمالات درباره پیش نویس قطعنامه آمریکا درباره تحریم تسلیحاتی ایران پرداخته و می‎گوید موفقیت این قطعنامه در شورای امنیت بعید به نظر می رسد.