گمانه زنی هایی مبنی بر احتمال تحرکات سیاسی در نشست ماه جاری آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره آینده توافق هسته‌ای و گفت‌وگوهای وین مطرح شده است….

گمانه زنی هایی مبنی بر احتمال تحرکات سیاسی در نشست ماه جاری آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره آینده توافق هسته‌ای و گفت‌وگوهای وین مطرح شده است.