مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از راه‌اندازی قطار ترکیبی تهران-کربلا خبر داد و گفت: موانع ساخت خط‌آهن شلمچه-بصره را برطرف می‌کنیم.

مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از راه‌اندازی قطار ترکیبی تهران-کربلا خبر داد و گفت: موانع ساخت خط‌آهن شلمچه-بصره را برطرف می‌کنیم.