رکنا ورزشی: بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن گفت: چرا باید داور بی دلیل باید توپی که حتی کرنر هم نشده بیاید و پنالتی بگیرد.

رکنا ورزشی: بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن گفت: چرا باید داور بی دلیل باید توپی که حتی کرنر هم نشده بیاید و پنالتی بگیرد.