عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم گفت: در صنعت خودرو به دلیل محدودیت عرضه، قرعه‌کشی انجام می‌شود.

عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم گفت: در صنعت خودرو به دلیل محدودیت عرضه، قرعه‌کشی انجام می‌شود.