با فوت یک هزار و ۸۳۵ نفر دیگر ظرف ۲۴ ساعت گذشته، تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا به ۱۴ هزار و ۷۹۵ نفر افزایش یافت.

با فوت یک هزار و ۸۳۵ نفر دیگر ظرف ۲۴ ساعت گذشته، تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا به ۱۴ هزار و ۷۹۵ نفر افزایش یافت.