قرار نیست همه من را تایید کنند به مخالفین هم احترام می‌گذارم.صحبت‌های امیر قلعه‌نویی در اولین نشست خبری بازی تیم ملی ایران

قرار نیست همه من را تایید کنند به مخالفین هم احترام می‌گذارم.صحبت‌های امیر قلعه‌نویی در اولین نشست خبری بازی تیم ملی ایران