پس از توافق باشگاه میلان و باشگاه برشا، ساندرو تونالی که پی از این به صورت قرضی در میلان بازی می کرد، قراردادی پنج ساله با این تیم امضا کرد.

پس از توافق باشگاه میلان و باشگاه برشا، ساندرو تونالی که پی از این به صورت قرضی در میلان بازی می کرد، قراردادی پنج ساله با این تیم امضا کرد.