هافبک تازه‌وارد آبی‌ها با مشخص کردن مبلغ قراردادش با نفت آبادان، صحبت‌های عضو هیات مدیره این باشگاه را تایید کرد.

هافبک تازه‌وارد آبی‌ها با مشخص کردن مبلغ قراردادش با نفت آبادان، صحبت‌های عضو هیات مدیره این باشگاه را تایید کرد.