قدردانی علی ملکی از پاکبانان خدمات شهری شهرداری اندیشه
قدردانی علی ملکی از پاکبانان خدمات شهری شهرداری اندیشه
شهردار اندیشه از پرسنل خدوم پاکبان در خدمات شهری شهرداری اندیشه بدلیل حضور مستمر و مداوم این زحمت کشان برای پاکیزگی شهر در شرایط فعلی کشور در خصوص ویروس کرونا قدردانی کرد

به گزارش شهریاریها ، علی ملکی در این راستا گفت : پاکبانان شهرداری اندیشه امروز در خط مقدم مبارزه با کرونا با وجدان کاری بالا در حال خدمت به شهروندان هستند و این مسئله بسیار حایز اهمیت و قابل قدردانی است 

علی ملکی تصریح کرد: شهروندان شریف اندیشه نیز باید در این وضعیت ویژه حتی المقدر  با رعایت نکات بهداشتی در شهر به کمک این زحمت کشان بیایند تا بتوانیم با همکاری و مشارکت مردمی از این روزها  با صحت و سلامتی عبور کنیم

وی در پایان سخنان خود افزود : مجموعه مدیریتی شهری اندیشه بر خود وظیفه می داند تا در تمام حوزه ها با خدمت مضاعف در خدمت شهروندان عزیز شهر اندیشه باشد و امیدواریم بتوانیم در این راستا گامهای موثری را بپیماییم