بقایای جسد زن جوان که توسط دو مرد با انگیزه سرقت 98 هزار دلاری به قتل رسیده بود پیدا شد.

بقایای جسد زن جوان که توسط دو مرد با انگیزه سرقت 98 هزار دلاری به قتل رسیده بود پیدا شد.