مرد جوانی که دختر خاله‌اش را در شهرک اکباتان به قتل رسانده بود، دستگیر شد.

مرد جوانی که دختر خاله‌اش را در شهرک اکباتان به قتل رسانده بود، دستگیر شد.