تهران – ایرنا – منابع خبری روز پنجشنبه اعلام کردند یک قایق لبنانی حامل دستکم 150 مهاجر غیرقانونی در سواحل سوریه غرق شد وتاکنون مرگ نزدیک به 40 نفر از سرنشینان آن تایید شده است….

تهران – ایرنا – منابع خبری روز پنجشنبه اعلام کردند یک قایق لبنانی حامل دستکم 150 مهاجر غیرقانونی در سواحل سوریه غرق شد وتاکنون مرگ نزدیک به 40 نفر از سرنشینان آن تایید شده است.