رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طبیعتاً صحبت کردن مسئولان اجرایی با مردم ضروری است و همانطور که رئیس جمهور اشاره کرد، همه باید مرتب با مردم صحبت کرده و ان شالله این کار را پیش خواهیم برد….

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طبیعتاً صحبت کردن مسئولان اجرایی با مردم ضروری است و همانطور که رئیس جمهور اشاره کرد، همه باید مرتب با مردم صحبت کرده و ان شالله این کار را پیش خواهیم برد.