رئیس پارلمان کشورمان گفت: از دولت ژاپن انتظار داریم برای آزادسازی دارایی های ایران به ویژه در مسیر مقابله با کرونا، اقدام جدی از خود نشان دهد….

رئیس پارلمان کشورمان گفت: از دولت ژاپن انتظار داریم برای آزادسازی دارایی های ایران به ویژه در مسیر مقابله با کرونا، اقدام جدی از خود نشان دهد.