رییس مجلس شورای اسلامی قانون جهش تولید دانش بنیان را برای اجرا ابلاغ کرد.

رییس مجلس شورای اسلامی قانون جهش تولید دانش بنیان را برای اجرا ابلاغ کرد.