رییس مجلس شورای اسلامی کسب مدال طلای المپیک توکیو توسط محمدعلی گرایی قهرمان کشتی فرنگی را تبریک گفت.

رییس مجلس شورای اسلامی کسب مدال طلای المپیک توکیو توسط محمدعلی گرایی قهرمان کشتی فرنگی را تبریک گفت.