محمدباقر قالیباف در دیدار با با آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد نبی اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ص) و نیز گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم آیت الله محمد یزدی رئیس فقید جامعه مدرسین، عنوان کرد: نامه مفصل…

محمدباقر قالیباف در دیدار با با آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد نبی اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ص) و نیز گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم آیت الله محمد یزدی رئیس فقید جامعه مدرسین، عنوان کرد: نامه مفصلی که از جامعه مدرسین دو ماه بعد از تشکیل مجلس یازدهم ارسال شد، نامه دقیقی بود که تک تک موضوعات اصلی آن نامه از اولویت های مجلس قرار گرفت.