مجید اسماعیلی: مردم قزوین از خرید و مصرف قارچ‌های خودرو (وحشی) خودداری کنند.

مجید اسماعیلی: مردم قزوین از خرید و مصرف قارچ‌های خودرو (وحشی) خودداری کنند.