فرمانده انتظامی شهرستان جهرم خبر داد که مردی ۶۴ ساله که به علت اختلافات خانوادگی زنش را به قتل رسانده بود، خود را به کلانتری۱۲مطهری معرفی کرد….

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم خبر داد که مردی ۶۴ ساله که به علت اختلافات خانوادگی زنش را به قتل رسانده بود، خود را به کلانتری۱۲مطهری معرفی کرد.