غذاهای دریایی خواص غذایی بالایی دارند، با این وجود متاسفانه بچه‌ها چندان رقبتی برای خوردن آنها نشان نمی‌دهند، اما یکی از غذاهایی که می‌تواند به ذائقه کودکان خوش بیاید فیله ماهی سوخاری است….

غذاهای دریایی خواص غذایی بالایی دارند، با این وجود متاسفانه بچه‌ها چندان رقبتی برای خوردن آنها نشان نمی‌دهند، اما یکی از غذاهایی که می‌تواند به ذائقه کودکان خوش بیاید فیله ماهی سوخاری است.