پورتو در شبی که مهدی طارمی ۹۰ دقیقه در زمین حضور داشت و گل دوم این تیم را در دقیقه ۸۶ به ثمر رساند، با نتیجه ۲-۰ مقابل ویزلا به برتری رسید. طارمی پایه‌گذار این گل از نیمه زمین بود و بعداز دادن پس اول، به محوطه جریمه اضافه شد و خودش گل را به ثمر رساند…

پورتو در شبی که مهدی طارمی ۹۰ دقیقه در زمین حضور داشت و گل دوم این تیم را در دقیقه ۸۶ به ثمر رساند، با نتیجه ۲-۰ مقابل ویزلا به برتری رسید. طارمی پایه‌گذار این گل از نیمه زمین بود و بعداز دادن پس اول، به محوطه جریمه اضافه شد و خودش گل را به ثمر رساند